Izazovi prilikom prevođenja pravne terminologije
29
post-template-default,single,single-post,postid-29,single-format-gallery,bridge-core-2.7.1,translatepress-en_US,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Izazovi prilikom prevođenja pravne terminologije

Izazovi prilikom prevođenja pravne terminologije

Svaki pravni sistem evoluirao je koristeći jedinstvene pravne izraze, pa prevodioci moraju da razumeju ove razlike kako bi obezbedili tačan prevod. Prilikom prevođenja sa engleskog na srpski jezik jedan od glavnih problema sa kojima se prevodilac suočava jeste različita terminologija koja se koristi u samim pravnim sistemima.

To, međutim, nije toliki problem.

Problem nastaje u zvaničnim prevodima sa engleskog na srpski jezik koji koriste terminologiju anglosaksonskog pravnog sistema u sve većoj meri iako je upotreba takve terminologije sasvim pogrešna u engleskom jeziku.

Na primer, Republika Srbija funkcioniše kao sistem građanskog prava, a većina pravnih sistema koji se koriste u zemljama engleskog govornog područja zasnovana je na anglosaksonskom pravu. Dakle, kada zakonodavstvo kodifikuje zakon u Republici Srbiji, postoje glavni zakoni na koje se pozivaju koji potkrepljuju zakonske kodekse. Međutim, anglosaksonsko pravo, koje se zasniva na presedanu, kao i na zakonodavstvu i krivičnim zakonima, ne prati isti obrazac. Uzmimo, na primer, termin „domestic law” u engleskom. Ovaj termin ima mnogo opštiji prizvuk i mnogo širi smisao od srpskog ekvivalenta „porodični zakon”, jednostavno zato što zakon kao takav ne postoji u engleskom jeziku. Da stvar bude gora ili komplikovanija, zvanični prevod srpskog „Porodičnog zakona” je „the Law on the Family” koji je u najboljem slučaju u prevodu na engleski smešan, a u najgorem besmislen. To je, da ponovimo, zato što u anglosaksonskom pravnom sistemu ne postoji jedan zakon i pravi termin u prevodu bi trebao da bude „domestic law“. Štaviše, pravi prevod pozivajući se na pravni sistem Srbije u pogledu korišćenja ovog zakona u opštem smislu bio bi zasnovan i na partikularizmu.

Kada pišete (na engleskom) izveštaj na ovu temu, bilo bi bolje da napišete nešto u stilu „Serbia recognizes cohabitation and common law spouses based on its domestic laws”, za razliku od standardnog i često pogrešnog smisla u engleskom: “According to the Law on the Family,  common-law spouses are recognized”. „Family law“ bi takođe bio prihvatljiva zamena jer barem prati pravila složenih imenica u engleskom jeziku, izbegavajući koncept „The Law on the Family”.

“Pravilnik” je drugi problem u pravnom prevodu. Termin “pravilnik” se često prevodi kao „rulebook”. Iako je ovo prihvaćen termin u engleskom jeziku EU i stoga može biti adekvatan kada se radi o određenim, ali ne svim međunarodnim prevodima (na primer, kada se radi o pitanjima EU, to je u redu), u anglosaksonskom pravnom sistem ne postoji termin “rulebook”. Postoje pravila, propisi, podzakonski akti, uredbe i čitav niz drugih zakona koje mogu doneti sekundarni organi vlasti, a koji imaju zakonodavnu moć da odlučuju o oblastima prava koje su im delegirane ili koje na drugi način nisu odlučene od strane bilo kog nadređenom telu iznad njih. Na primer, „Pravilnik“ koji se bavi bankarskom administracijom bi bio “Regulations on Banking Administration”, osim ako se već ne koristi termin koji zamenjuje “Pravilnik”, kao što je “handbook” ili neki drugi termin – tj. termin koji je odredio organ vlasti za internu upotrebu, a na koji može da se pozove.

Iskreno govoreći, ovo su jednostavne stvari, ali ih svakako treba imati na umu prilikom prevođenja pravnih tekstova i pravne dokumntacije.