Prerada (eng. rewriting), ili uređivanje (eng. editing) ili lektorisanje (proofreading)?
15461
post-template-default,single,single-post,postid-15461,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,translatepress-en_US,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Prerada (eng. rewriting), ili uređivanje (eng. editing) ili lektorisanje (proofreading)?

Prerada (eng. rewriting), ili uređivanje (eng. editing) ili lektorisanje (proofreading)?

*ŠTA TRAŽITE, A ŠTA VAM JE ZAISTA POTREBNO?*

Kada zatražite od lektora da vam lektoriše tekst, šta je ono što očekujete? Šta mislite da vam je potrebno?

Lektura, uređivanje, i prerada teksta nisu isto.

Prerada:
U obzir se uzima ceo tekst. Da li tekst ispunjava svoju namenu? Da li se obraća ciljnoj grupi? Poseduje li odgovarajući ton i jezički nivo? Da li su ideje dovoljno razvijene ili je potrebno više dokaza. Da li je odnos između ideja koherentan?
Prerada obično podrazumeva preoblikovanje rečenica, premeštanje pasusa, uklanjanje ili dodavanje sadržaja, stilsko dorađivanje, usklađivanje upotrebe reči, prebacivanje iz pasiva u aktiv, jurcanje za sastavljenim rečima, pročišćavanje teksta i uklanjanje ponavljanja u tekstu.
Prerada teksta je često zahtevnija od rada na prvoj ili drugoj verziji samog teksta. Ona je istovremeno neophodan korak o kome se ne pregovara ka preoblikovanju jednog prihvatljivog teksta u tekst spreman za objavljivanje.


Uređivanje (u srpskom i korektura):
Uređivanje se odvija posle prerade i to na rečeničnom nivou (u najboljem slučaju na nivou pasusa). Proveravaš pravopis, gramatiku, interpunkciju, izbor reči. Proveravaš da li je gladak prelazak sa jednog na drugi pasus. Pobrineš se da tekst poseduje odgovarajuću celokupnu strukturu (uključujući uvod i zaključak), da svaki pasus sadrži tematsku rečenicu, i da tekst teče skaldno.


Lektorisanje:
Ovo je poslednji korak pre objave: potraga za površinskim greškama. Tragaš za preostalim greškama u pisanju, gramatičkim greškama i greškama u interpunkciji. Ne obraćaš pažnju na sadržaj, stil ili značenje. Teško da je moguće uočiti i ukloniti sve greške isprve. Zato savetujemo da se lektoriše najpre na ekranu, a potom na papiru.
Ukoliko su vam potrebne usluge prerade, uređivanja ili lekture, slobodno nam se javite. Mi znamo i tajni trik za vrhunski rezultat: temeljna lektura teksta (pogotovo onih napisanih na engleskom jeziku) zahteva i da se lektura radi unazad. To podrazumeva iščitavanje teksta reč po reč, a posebna pažnja se posvećuje ravopisu (eng. spelling).


Dug put do objave:

PISANJE > PRERADA > UREĐIVANJE > LEKTORISANJE > ŠTAMPANJE > OBJAVA