Usluge
14495
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14495,bridge-core-2.7.1,translatepress-en_US,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Usluge

PISMENO PREVOĐENJE

Prevođenja svih vrsta pisanih tekstova.

Usluge pismenog prevođenja sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski obuhvataju, ali nisu ograničene na sledeće oblasti:

 • PRAVO

  Prevod pravnih dokumenata: ugovori, presude, sudski zapisnici, izveštaji, rešenja, kupoprodajni ugovori, odluke, prevod poslovne prepiske za potrebe suđenja ili arbitraže.

 • EKONOMIJA I FINANSIJE

  Finansijski i revizorski izveštaji, poslovna dokumentacija i poslovna korespondencija.

 • MEDICINA I FARMACIJA

  Lekarski izveštaji, otpusne liste, sertifikati i ostala medicinska dokumentacija.

 • MARKETING I VEB STRANICE

  Reklamni tekstovi, tekstovi za blog, tekstovi za veb stranice i internet aplikacije.

 • OBRAZOVANJE

  Knjiga predmeta, knjiga apstrakata/sažetaka, planovi i programi, studijski programi (silabusi).

 • NAUKA I ISTRAŽIVANJE

  Originalni naučni i/ili stručni radovi, pregledni članci, studije slučaja, prikazi knjiga, poglavlja i eseji.

 • KREATIVNA INDUSTRIJA

  Katalozi, vodiči, prospekti i brošure.

*Specijalizovan prevod za kreativne industrije.

Tačan i kvalitetan prevod sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik. Kreativni i kulturno prilagođeni prevodi tekstova za vaše marketinške kampanje u svetu engleskog/srpskog govornog područja. Pobrinućemo se da vi i vaša ciljna grupa govorite istim jezikom!

USMENO PREVOĐENJE

Pružamo usluge usmenog prevođenja na licu mesta u Beogradu i usluge daljinskog simultanog prevođenja (RSI – Remote Simultaneous Interpretation) prilikom održavanje poslovnih sastanaka, konferencija i arbitraža.

Pre svakog angažmana se detaljno upoznajemo sa tematikom događaja i učesnicima. Takođe je od suštinskog značaja da u saradnji sa klijentom obezbedimo što je moguće više propratnog materijala (kao što su terminološki pojmovnici, lista skraćenica ili tehnički termini, dnevni redovi, prezentacije, zapisnici sa prethodnih sastanaka). Na taj način možemo osigurati da smo uvek pravilno pripremljeni.

VRSTE USMENOG PREVOĐENJA ZA KOJE NAS MOŽETE ANGAŽOVATI:

 • SIMULTANO PREVOĐENJE UŽIVO ILI PUTEM ONLAJN PLATFORMI

  Prevodilac prenosi poruku na ciljnom jeziku onoliko brzo koliko može da je formuliše sa izvornog jezika, dok govornik izvornog jezika izlaže bez prekida.
  Ovo je preporučeni tip prevođenja na oflajn ili onlajn konferencijama i događajima sa velikim brojem učesnika. Odgovarajuća tehnička oprema (kabine, mikrofoni, slušalice, tehničari ili onlajn platforma) nije obezbeđena sa naše strane.

 • PEVOĐENJE ŠAPUTANJEM

  Takođe poznato i kao šišotaž (fr. chuchotage). Prevodilac sedi ili stoji pored male publike (jedna ili dve osobe) i simultano šapuće na ciljnom jeziku prevođenje predmetne materije. Ovaj metod ne zahteva nikakvu opremu i koristi se u okolnostima kada većina govori izvorni jezik, a manji deo učesnika (idealno do dve osobe) ne govori.

 • KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE

  Nakon što govornik izvornog jezika završi govor, prevodilac prenosi poruku na ciljnom jeziku. Govor je podeljen na segmente, a prevodilac sedi i prenosi poruku ili stoji pored govornika izvornog jezika, sluša i beleži. Kada govornik zastane ili završi govor, prevodilac prevodi deo poruke, ili celu poruku, na ciljni jezik. Prevodiocu može biti potreban poseban mikrofon, dok ostala tehnička oprema nije potrebna.

LEKTURA, KOREKTURA I REDAKTURA

Pružamo pouzdano i tačno lektorisanje svih dokumenata kako bi se osiguralo ispunjenje svih standarda za objavljivanje. Posedujemo iskustvo u lektorisanju vladinih dokumenata, pravnih tekstova, obrazovnih materijala i akademskih radova.

 

Korigujemo tekstove tako da budu sažeti, razumljivi i prilagođeni ciljnoj publici. Sarađujemo sa autorom/ima prilikom korigovanja i potrebe za skraćivanjem, izmenama i dopunama teksta i priloga, kao i pronalaženju odgovarajućih stilskih razjašnjenja. Posedujemo iskustvo u radu sa jednim autorom, grupom autora, ali vršimo i uslugu samostalnog korigovanja.

 

Proveravamo i redigujemo tekstove kako bi se osigurala pravilna upotreba pravopisa, gramatike i interpunkcije u skladu sa standardom savremenog jezika. Posedujemo iskustvo u oblasti redakture prilikom objavljivama radova u časopisima i/ili poglavlja u zbirkama.

JEZIČKA LOKALIZACIJA I SAVETOVANJE

Pružamo konsultacije o prevodu i usluge jezičke lokalizacije kako bi se osigurala pravilna primena u značenjskom i kulturološkom kontekstu na različitim internet platformama, aplikacijama i veb stranicama.

 • ENGLESKI JEZIK

 • SRPSKI JEZIK

 • BCSM JEZICI

Putem usluge jezičkog savetovanja možemo da obezbedimo da prevodi i adaptacije koji su urađeni sa srpskog ili nekog od BSCM jezika na engleski ili sa engleskog na srpski, odnosno neki od BSCM jezika, budu tržišno i kulturno prilagođeni kako biste vi i vaša ciljna grupa govorili istim jezikom. Osiguravanje kvaliteta prevoda je glavni cilj.

UREDNIČKI PREGLED

Objavljivanje E-knjige

Uređivanje e-knjige pre objavljivanja na tržišnim platformama na srpskom i/ili engleskom jeziku.

Blog i veb tekstovi

Uređivanje i korigovanje reklamnih tekstova i tekstova za blogove u skladu sa potrebama klijenat.